Kontakt

BUTI Sisters

Mgr. Silvia Kánová (rod. Stepanovová)
MUDr. Soňa Vavríková (rod. Stepanovová)

Email:

buti@butisisters.sk

Napíšte nám

* povinné

Vaše meno *

Váš email *

Váš telefón

Predmet správy

Vaša správa

Súhlas *
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s GDPR Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, súhlasím so zaradením poskytnutých údajov do databázy a ich spracovaním.